Showing all 8 results

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

MÁY SOI HÀNH LÝ

Máy soi hành lý ZKX5030C

Liên hệ

MÁY SOI HÀNH LÝ

Máy soi hành lý ZKX6550

Liên hệ

Máy soi hành lý là một hệ thống kiểm tra hành lý tia X
cung cấp khả năng kiểm tra hiệu quả trên thư, hành lý xách tay, hành lý và các mặt hàng khác. Nó giúp xác định các vật dụng khả nghi như vũ khí, chất lỏng, chất nổ, ma túy, dao, súng lửa, bom, chất độc hại, chất dễ cháy, đạn dược và các vật thể nguy hiểm khác có thể dẫn đến nguy cơ an toàn tiềm ẩn .