Cuộn giấy decal in tem nhãn mã vạch (2 tem) dài 50m

160.000 150.000

Cuộn giấy decal in tem nhãn mã vạch (2 tem) dài 50m

Size: 35x22mm 2tem/ hàng Cuộn dài 50m

 

Cuộn giấy decal in tem nhãn mã vạch (2 tem) dài 50m

160.000 150.000