Giá đỡ dưới cho khóa thả chốt điện từ AR-LBB

350.000 300.000

AR-LBB – Lower Bracket for Bolt Lock

– Bát dưới khóa chốt (Applicabler for glass door without lower frame)

– Material : stainless steel

– Gross weight : 0.5 kg

Giá đỡ dưới cho khóa thả chốt điện từ AR-LBB

350.000 300.000

Mã: AR-LBB Danh mục: