Giá đỡ trên cho khóa thả chốt điện từ AR-UBB

950.000 650.000

AR-UBB – Upper Bracket for Bolt Lock

– Bát trên khóa chốt sử dụng cho cửa kính (Applicable for glass door without upper frame)

– Material : stainless steel

– Gross weight : 1.5 kg

Giá đỡ trên cho khóa thả chốt điện từ AR-UBB

950.000 650.000

Mã: AR-UBB Danh mục: