Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt ZKTeco P160

Liên hệ

Display

2.8-inch TFT Color Display

Palm Capacity

600 (Standard)

Fingerprint Capacity

3,000

ID Card Capacity

10,000 (Optional)

Logs Capacity

100,000

Communication

TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Optional)