Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt ZKTeco uFace302

8.300.000 7.600.000

Display

4.3-Inch Touch Screen

Face capacity

3,000

Fingerprint capacity

4,000

ID Card capacity

10,000

Logs capacity

100,000

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt ZKTeco uFace302

8.300.000 7.600.000