Máy chấm công,kiểm soát cửa khuôn mặt Ronald Jack FA210

Liên hệ

 – Chấm Công, kiểm soát cửa bằng Khuôn Mặt ,Vân Tay

– Quản Lý:1.500 Khuôn Mặt, 2.000 Vân Tay

– Dung Lượng Nhớ 100.000 IN/OUT

– Tích hợp tính năng kiểm soát cửa

– Sử Dụng Sensor Thế Hệ Mới Chống Trầy