Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV

1.700.000 1.500.000

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

*  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

* Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

* Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV

1.700.000 1.500.000