Thẻ nhân viên ZR-600

Liên hệ

  • Dùng để xác định ai đang làm nhiệm vụ khi có nhiều hơn một người cùng dùng chung 1 máy tuần tra. Bạn có thể phát thẻ nhân viên cho bảo vệ, sau đó đặt tên thẻ trên phần mềm với tên nhân viên tương ứng.( Mỗi thẻ ID nhân viên có mã số duy nhất trên toàn cầu). Sau đó, khi xem báo cáo dữ liệu tuần tra, bạn sẽ thấy rõ tên những nhân viên đã đi tuần tra.