Tag Archives: lắp máy chấm công tại hà nội

Lắp đặt máy chấm công đo nhiệt độ cơ thể Ronald Jack AI P/N : 09 tại Hà Nội

Lắp đặt máy chấm công đo nhiệt độ cơ thể Ronald Jack AI P/N : 09 tại Hà Nội Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.  Hà Nội đã sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. […]