Hệ thống chấm công, kiểm soát cửa bằng khuôn mặt ZK Ronald Jack Uface802

Liên hệ

Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt ZK Ronald Jack UFace 802 :

  • 01 Máy chấm công và kiểm soát cửa ZK Ronald Jack UFace 802 : 3000 Khuôn mặt , 3000 vân tay, nhận diện khuôn mặt xa đến 2 mét
  • 01 Khóa cửa điện từ : khóa hút 300kg hoặc khóa thả chốt tùy từng loại cửa
  • 01 Bộ gá khóa : Cố định khóa và cửa
  • 01 Nút Exit : Đặt tại bàn lễ tân
  • 01 Bộ lưu điện : Bảo đảm hệ thống luôn ổn định