Máy chấm công khuôn mặt nhận diện khẩu trang AI – P/N : 01

Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt AI – P/N : 01 hoạt động để chấm công nhận dạng khuôn mặt hàng ngày và giám sát kiểm soát truy cập bằng phát hiện nhiệt độ trán. Có thể được sử dụng rộng rãi ở những nơi như Bệnh viện, Cộng đồng, Công viên, Phòng viết, Khuôn viên và các khu tập hợp khác nhau, v.v.