Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO SpeedFace – V5L [QR]

Liên hệ

≫ Quét mã vạch 2D: Mã QR, PDF417, Ma trận dữ liệu, MicroPDF417, Aztec

≫ Nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ Visible Light

≫ Xác minh khuôn mặt cho các cá nhân đeo khẩu trang

≫ Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Mã QR / Thẻ / Mật khẩu