Máy chấm công kiểm soát cửa Roanld Jack SC103

3.200.000 3.150.000

– Chấm công & kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng .

– Quản lý  đến 30.000 thẻ cảm ứng

– Sử dụng CHIP xử lý  Intel của Mỹ

– Tốc độ xử lý nhanh < 1 giây&/1lần chấm công

– Dung lượng bộ nhớ 50.000 In/Out.(khi không kết nối máy tính)

Máy chấm công kiểm soát cửa Roanld Jack SC103

3.200.000 3.150.000