Máy kiểm tra ngoại tệ giả HENRY V20

4.000.000 3.500.000

*  Phát hiện được 6 loại ngoại tệ giả thông dụng : USD, EUR, JPY, HKD, GBP & CAD

*  Hiển thị mệnh giá khi đếm & soi tiền

*  Đếm và soi từng tờ nhanh & chính xác

*  Tính tổng số tiền sau khi đếm

*  Thông tin tiền giả được lưu trữ trong bộ nhớ

Máy kiểm tra ngoại tệ giả HENRY V20

4.000.000 3.500.000