Tem từ mềm cho sách , vở Foxcom EAS-EM9003 ( EM tần số 488MHZ )

Liên hệ

Tem từ mềm EM dùng gán sách vở
Length of magnetic strip: 16cm x2mm
Length of tail: 9.5cm
Label with tail, easy to stick in book