Thiết bị khóa bãi đỗ xe cá nhân ZKTECO Plock 2

Liên hệ

Plock 2 là thế hệ khóa đỗ xe thứ 2 của ZKTeco. Plock 2 giữ tất cả các tính năng ban đầu của Plock
1 và được trang bị chức năng cảm biến tự động mới. Người dùng có thể dễ dàng quản lý chỗ đậu
xe của mình bằng cách đặt một cảm biến vào hộp đựng bật lửa. So với khóa đỗ xe truyền thống,
Plock 2 không cần thao tác thủ công, giúp trải nghiệm đỗ xe lý tưởng hơn.