Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ từ Ronald Jack SA33E

1.950.000 1.750.000

  • Công suất 2000 thẻ cảm ứng + Password
  • Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa ( Doorbell )
  • Khoảng cách đọc thẻ từ 3-10 cm
  • Kết nối với khóa chốt, khóa từ
  • Điện thế 9-24VDC, Size: 120x80x23 cm. 130g
Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ từ Ronald Jack SA33E

1.950.000 1.750.000