Khóa nam châm lực hút điện từ AR-0600M

1.350.000 1.150.000

AR-0600M – Electromagnetic Lock (600 lbs)

Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS tương đương 300 kgs

– Applicable for glass door, wooden door, fireproof door

– Surface magnet : 250 L x 47 W x 25 H (mm)

– Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)

Khóa nam châm lực hút điện từ AR-0600M

1.350.000 1.150.000

Mã: ar-0600m Danh mục: Từ khóa: