Máy tuần tra Bảo vệ xác minh vân tay truyền dữ liệu trực tuyến qua Wifi/3G/GPS Z-6900X

15.600.000 12.450.000

  • Dung lượng vân tay: 225 vân tay (15 cho quản lý, 210 vân tay cho người sử dụng).
  • Dung lượng sự kiện: 500 sự kiện có thể được thiết lập theo nhu cầu thực tế để ghi lại sự kiện tuần tra thêm chi tiết và chính xác hơn: Hệ thống có thể được tùy chỉnh tối đa 500 sự kiện. Mỗi điểm tuần tra sẽ được gán 15 sự kiện. Khi tuần tra, nhân viên tuần tra có thể chọn 1 đến 3 sự kiện để gửi về trung tâm giám sát.
  • Dung lượng lưu trữ: 80.000
  • Dung lượng bản ghi tác động: 32.000
  • Phương pháp đọc thẻ: Công nghệ RFID, cảm ứng tự động.
  • Tần số đọc: 125kHz
Máy tuần tra Bảo vệ xác minh vân tay truyền dữ liệu trực tuyến qua Wifi/3G/GPS Z-6900X

15.600.000 12.450.000