Thiết bị kiểm soát cửa độc lập ZKTECO X7

2.550.000 2.350.000

– X7 dùng để kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay & thẻ cảm ứng

– Công suất 500 vân tay & 2000 thẻ cảm ứng

– Password bảo vệ máy & mở cửa chung

– X7 kết nối trực tiếp với khóa , nút nhấn & chuông cửa không qua máy tính

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập ZKTECO X7

2.550.000 2.350.000