Máy tuần tra Bảo vệ xác minh khuôn mặt truyền dữ liệu trực tuyến qua Wifi/3G Z-8000

Liên hệ

  • Dung lượng vân tay: 225 vân tay (15 cho quản lý, 210 vân tay cho nhân viên).
  • Dung lượng lưu trữ: 10.000 lần quét thẻ
  • Số mục cho mỗi điểm kiểm tra: tối đa 30
  • Sồ sự kiện cho mỗi mục: tối đa 8
  • Camera 8 megapixels để chụp hình lưu lại hình ảnh sự liện
  • Bộ nhớ trong 8G