Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-723H

2.350.000 1.890.000

Kết nối Khóa, nút Exit, Door Sensor

Relay: Door open relay – 10 sec, Alarm relay – 10 sec

Nguồn điện: 12 VDC, 1W

Kích thước: 81 L x 43 W x 18 H

Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-723H

2.350.000 1.890.000